Skip to content

Waar staat Becker Consultancy voor?​

Bent u op zoek naar consistentie, vastberadenheid en aanhoudendheid? Zet mij in als robuuste organisatie versteviger, projectmanager of teamontwikkelaar. Altijd met als doel gezamenlijk succes.

Wat ik voor u kan betekenen

Project managment@2x
Project-managementWat mag u van mij verwachten?

Door mijn ervaringsdeskundigheid met fijnmazige projecten van aanzienlijke omvang en grote complexiteit, ben ik de veerkrachtige projectmanager die u zoekt. Vooraf maken we altijd samen een SMART plan van aanpak en leggen we de basis voor een solide project.

Project-managementWat mag u van mij verwachten?

Kiest u voor mij? Dan is uw project altijd in scope en wordt de betrokkenheid van stakeholders gestimuleerd. Het is mijn zorg dat zij altijd goed op de hoogte zijn van de voortgang van het project.

06 20425604
Proces-optimalisatie Dan breng ik mee:

Proactief stuur ik aan op minder, maar wel concreter overleg en met name meer actie. Door processen te analyseren, verbanden te vinden en op basis daarvan verbetervoorstellen te doen, streef ik een effectievere maar ook een creatievere wendbare operatie na.

Proces-optimalisatie Dan breng ik mee:

Het nemen van optimalisatie initiatieven doe ik op structurele basis. Door uw organisatie besluitvaardiger te maken wordt uw medewerkers sneller, ontstaat er meer onderling vertrouwen en groeit hen aanpassingsvermogen.

06 20425604
Training en Coaching@2x
Training & CoachingHoe ik ontwikkeling zie:

Leiding geef ik op basis van het lead by example principe. Leren doe je het beste door te doen. Eigenaarschap ontwikkelen geef ik prioriteit boven het scoren van snelle successen. Het is belangrijk om medewerkers de ruimte te geven met als doel hen zelf te laten ontdekken hoe ze het beste renderen en wat ze daar voor moeten doen.

Training & CoachingHoe ik ontwikkeling zie:

Ik vind het relevant om op relationeel niveau te verbinden want verbinding draagt bij aan gezamenlijk succes. Fouten maken hoort erbij. Waar zit de winst? Ervan leren en verder ontwikkelen. Mensen in hun kracht zetten en laten ontdekken waar ze zelf toe in staat zijn is was ik graag doe. Door mijn goede communicatieve vaardigheden ben ik een prima sparringpartner op elk niveau.

06 20425604

Waar kiest u voor, wanneer u voor Becker Consultancy kiest?

U kiest voor een generalist met een specifieke aanpak, die u, samen met uw team maximaal wilt gaan laten renderen. 

Binnen de vakgebieden IT- projectmanagement, procesoptimalisatie en training en coaching bevinden zich mijn organisatie krachten. Is er projectmanagement op maat nodig, of wilt u  robuuste ontwikkeling van uw team? Voor het ontzorgen van u als opdrachtgever bent u bij Becker Consultancy op de juiste plek.

Altijd met een groot probleemoplossend vermogen en uitkijkend naar nieuwe uitdagingen. Vanzelfsprekend en zonder twijfel ben ik graag de vernieuwer en de vaandeldrager van uw organisatie.

Wat brengt Becker Consultancy?

Passie en optimisme gaat u duidelijk terug zien indien u voor mij kiest. Een nagenoeg onuitputtelijke energie en een brandend verlangen naar gezamenlijke succes neem ik mee naar uw project of organisatie.

Het geven van feedback en feed-forward schuw ik nooit. Hierdoor weet ik op subtiele maar ook vaak duidelijke wijze het team aan het denken te zetten. Altijd met als doel, ontwikkelen en samen groeien.

Door het aanbrengen van structuur en ritme wordt rust geborgd.  Organisatie structuren zijn belangrijk om op te bouwen en ritme is relevant in het kader van helderheid, duidelijkheid en vertrouwen.

Ervaring in het managen van het ontwikkel en test processen, behendig in het op acceptatie zetten en naar productie brengen van software releases.

Ervaren in business behoefte opname en doorvertaling naar software engineer. Bekwaam in opzetten communicatie naar klanten en eindgebruikers, bedreven in het opleiden en begeleiden van eindgebruikers.

Door gedisciplineerd te werken, doorzettingsvermogen te tonen en te volharden waar anderen afhaken, weten we samen resultaten realiseren tot achter de komma. Hier staat Becker Consultancy echt voor.

Wat breng ik altijd mee? Een groot verantwoordelijkheidsgevoel én besef.

Ervaar de voordelen van samenwerken, en voeg wendbaar en vindingrijk ondernemerschap toe aan uw organisatie.

Pragmatisch? Ja! Afwachten? Dat vind ik lastig.

Kennis van verificatieprocessen, controlemechanismen en veiligheidssystemen.

Ook ervaren in omgang met privacy gevoelige gegevens en in het bezit van een geldige VOG.

Er moet een project gemanaged worden met een uitdagende, soms nog deels onbekende, scope.

U wilt uw team ontwikkelen, veranderen en/of verbeteren.

U zoekt een doelgerichte, in belang van het team handelende generalistische manager, welke bijdraagt aan gezamenlijk succes.

Bedrijven waarvoor BeckerConsultancy heeft gewerkt: